REGULAMIN SKLEPU PCC POLSKA

www.szkolenia.pccpolska.pl

Oddany do użytku serwis szkolenia.pccpolska.pl jest sklepem internetowym, w którym można zakupić usługi szkoleniowe takie jak szkolenia, warsztaty, webinaria oraz usługi doradcze – konsultacje.

Serwis zapewnia wszelkie zasady bezpieczeństwa danych, wdrożony protokół SSL. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma PCC Polska Tomasz Jarmuszczak sp. j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 10. NIP: 8992457450; KRS: 0000299580; REGON: 932820115

I   REGULAMIN SZKOLEŃ
II  REGULAMIN ORGANIZACJI BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW
III REGULAMIN ORGANIZACJI PŁATNYCH WARSZTATÓW
IV REGULAMIN INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI
V  REGULAMIN ORGANIZACJI PŁATNYCH WEBINARIÓW NA ŻĄDANIE I TERMINOWYCH
VI REGULAMIN ORGANIZACJI BEZPŁATNYCH WEBINARIÓW NA ŻĄDANIE I TERMINOWYCH
VII REGULAMIN CERTYFIKACJI

 

I. REGULAMIN SZKOLEŃ

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę PCC POLSKA (dalej zwaną Organizatorem).
 2. Oferta oraz terminy organizowanych szkoleń dostępne są na stronie internetowej https://szkolenia.pccpolska.pl
 3. Zapisy/zakup szkoleń są przyjmowane za pośrednictwem ww. strony internetowej
 4. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba, która wniesie pełną opłatę za szkolenie 14 dni przed datą jego rozpoczęcia. Niedokonanie płatności w tym terminie może skutkować skreśleniem z listy uczestników szkolenia. Odstępstwo od ww. terminu możliwe jest po indywidualnych ustaleniach.
 5. Proces zgłoszenia na szkolenie. Aby zapisać uczestnika/ów na szkolenie należy zarejestrować konto na szkolenia.pccpolska.pl. Następnie wybrać szkolenia i terminy. Podać dane uczestników. Wybrać formę płatności z dostępnej listy i zamówić szkolenie.
 6. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem szkolenia.
 7. Płatności za szkolenie przyjmowane są jedynie za pośrednictwem przelewu bankowego na konto firmy Organizatora. Klient wnosi opłatę za szkolenie na podstawie wygenerowanej faktury proforma, bądź poprzez szybkie przelewy – serwis PRZELEWY24.
 8. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
 9. W cenę szkolenia wliczone są: dostęp do stanowiska komputerowego z oprogramowaniem na czas trwania szkolenia, materiały szkoleniowe, poczęstunek, napoje, lunch, Certyfikat ATC.
 10. Zgłoszony uczestnik ma prawo odwołać swoje zgłoszenie na poniższych warunkach:
  • Na 14 dni przed rozpoczęciem kursu otrzymuje zwrot 100% wpłaconej kwoty
  • Na 13-7 dni przed 50% kwoty
  • Na 6-1 dni przed wpłacona kwota nie podlega zwrotowi
   • Uczestnik odwołuje zgłoszenie w formie pisemnej na e-mail: szkolenia@pccpolska.pl.
   • Złożona rezygnacja będzie skuteczna dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji przez Organizatora. Potwierdzenie zostanie przesłane do uczestnika e-mailem.
 11. Zgłoszony uczestnik ma prawo zmienić termin szkolenia na poniższych warunkach:
  • Na 14 dni przed rozpoczęcie kursu ma prawo do nieodpłatnej zmiany terminu szkolenia,
  • Na 13-1 dni przed kursem opłata organizacyjna za zmianę terminu wynosi 20%
  • Na 6-1 dni przed kursem organizator zastrzega sobie prawo odmowy zmiany terminu szkolenia.
   • Uczestnik zgłasza chęć zmiany terminu w formie pisemnej na e-mail: szkolenia@pccpolska.pl
   • Złożony wniosek o zmianę terminu będzie skuteczny dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia przyjęcia wniosku przez Organizatora. Potwierdzenie zostanie przesłane do uczestnika e-mailem.
 12. Brak złożenia pisemnej rezygnacji lub dokonanie jej po upływie wskazanego terminu skutkuje koniecznością dokonania pełnej płatności za uczestnictwo w szkoleniu.
 13. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu, opłata nie będzie zwracana. Istnieje możliwość oddelegowania innej osoby w miejsce uczestnika, który nie może być obecny na szkoleniu. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie zgody organizatora szkolenia.
 14. W przypadku indywidulanych ustaleń odnośnie płatności za szkolenia, klienta obowiązują wszystkie ustalenia regulaminu szkoleń.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia nie później niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, uczestnicy, którzy dokonali już płatności, otrzymają zwrot pełnej kwoty na wskazany przez uczestnika rachunek.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia w przypadku:
  • Niewystarczającej liczby osób do przeprowadzenia kursu,
  • Zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od organizatora
   • W ww. przypadku zostanie ustalony kolejny termin, o którym niezwłocznie poinformujemy. W takiej sytuacji uczestnik ma prawo de rezygnacji i zwrotu pełnej kwoty.
 17. Szkolenia podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

 

II. REGULAMIN ORGANIZACJI BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW.

 1. Warsztaty organizowane są przez firmę PCC Polska T. Jarmuszczak Sp. J. z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa i udział w warsztatach jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest dokonanie pisemnego zgłoszenia poprzez dodanie warsztatu do koszyka i przejście procesu rejestracji.
 3. Jedna osoba może zarejestrować się tylko na jeden wybrany warsztat i tylko na jedną grupę.
 4. Ilość miejsc na warsztaty jest ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestnika na warsztaty decyduje Organizator.
 5. Organizator może nie przyjąć zgłoszenia na warsztaty bez podania przyczyny.
 6. Każdy uczestnik, który zgłosi swój udział w warsztatach zostanie poinformowany (drogą e-mail, lub telefonicznie), czy jego zgłoszenie zostało przyjęte i czy został zarejestrowany na warsztaty.
 7. Rezygnacja zarejestrowanego uczestnika z udziału w warsztatach możliwa jest najpóźniej na 4 dni przed terminem.
 8. Nieobecność lub rezygnacja w późniejszym terminie skutkuje obciążeniem uczestnika kosztami organizacji warsztatów – kwotą 300 zł netto.
 9. Organizator może zdecydować o przesunięciu terminów warsztatów, informując o tym wszystkich zarejestrowanych uczestników nie później niż na 4 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
 10. Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest ukończenie 18 lat.
 11. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997

 

III. REGULAMIN ORGANIZACJI PŁATNYCH WARSZTATÓW.

 1. Warsztaty organizowane są przez firmę PCC Polska T. Jarmuszczak Sp. J. z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Oferta oraz terminy organizowanych warsztatów dostępne są na stronie internetowej https://szkolenia.pccpolska.pl/warsztaty/
 3. Zapisy/zakup warsztatów są przyjmowane za pośrednictwem ww. strony internetowej.
 4. Uczestnikiem warsztatu może być każda osoba, która wniesie pełną opłatę za warsztat 14 dni przed datą jego rozpoczęcia. Niedokonanie płatności w tym terminie może skutkować skreśleniem z listy uczestników warsztatu. Odstępstwo od ww. terminu możliwe jest po indywidualnych ustaleniach.
 5. Proces zgłoszenia na warsztaty. Aby zapisać uczestnika/ów na warsztat należy wybrać warsztat i termin oraz podać dane uczestników. Wybrać formę płatności z dostępnej listy i zamówić warsztat.
 6. Płatności za warsztaty przyjmowane są jedynie za pośrednictwem przelewu bankowego na konto Organizatora. Klient wnosi opłatę za szkolenie na podstawie wygenerowanej faktury proforma, bądź poprzez szybkie przelewy – serwis PRZELEWY24.
 7. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem warsztatu.
 8. Każdy uczestnik, który zgłosi swój udział w warsztatach zostanie poinformowany na wskazany adres e-mail o zapisie.
 9. Zgłoszony uczestnik ma prawo odwołać swoje zgłoszenie na poniższych warunkach:
  • Na 14 dni przed rozpoczęciem kursu otrzymuje zwrot 100% wpłaconej kwoty
  • Na 13-7 dni przed 50% kwoty
  • Na 6-1 dni przed wpłacona kwota nie podlega zwrotowi
 10. Uczestnik odwołuje zgłoszenie w formie pisemnej na e-mail: szkolenia@pccpolska.pl, Złożona rezygnacja będzie skuteczna dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji przez Organizatora. Potwierdzenie zostanie przesłane do uczestnika e-mailem.
 11. Brak złożenia pisemnej rezygnacji lub dokonanie jej po upływie wskazanego terminu skutkuje koniecznością dokonania pełnej płatności za uczestnictwo w warsztacie.
 12. W przypadku nieobecności uczestnika w warsztacie, opłata nie będzie zwracana. Istnieje możliwość oddelegowania innej osoby w miejsce uczestnika, który nie może być obecny na warsztacie. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie zgody organizatora szkolenia.
 13. W przypadku indywidulanych ustaleń odnośnie płatności za warsztat, klienta obowiązują wszystkie ustalenia regulaminu warsztatów.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu nie później niż 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W przypadku odwołania warsztatu z winy Organizatora, uczestnicy, którzy dokonali już płatności, otrzymają zwrot pełnej kwoty na wskazany przez uczestnika rachunek.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu warsztatu w przypadku:
  • Niewystarczającej liczby osób do przeprowadzenia kursu,
  • Zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od organizatora
   • W ww. przypadku zostanie ustalony kolejny termin, o którym niezwłocznie poinformujemy. W takiej sytuacji uczestnik ma prawo de rezygnacji i zwrotu pełnej kwoty.
 16. Warsztat podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.
 17. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997

 

IV. REGULAMIN INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI.

 1. Konsultacje organizowane są przez firmę PCC Polska T. Jarmuszczak Sp. J. z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Oferta oraz terminy organizowanych konsultacji dostępne są na stronie internetowej https://szkolenia.pccpolska.pl/konsultacje/
 3. Zapisy/zakup konsultacji są przyjmowane za pośrednictwem ww. strony internetowej.
 4. Uczestnikiem konsultacji może być każda osoba, która wniesie pełną opłatę za konsultację 7 dni przed datą spotkania. Niedokonanie płatności w tym terminie może skutkować odmową Organizatora do przeprowadzenia konsultacji. Odstępstwo od ww. terminu możliwe jest po indywidualnych ustaleniach.
 5. Klient wybierający produkt konsultacje, może skorzystać z tematyki dotyczącej wybranego oprogramowania, np. konsultacje 3ds max – dotyczące oprogramowania 3ds max.
 6. Klient ma do wyboru konsultacje 3, lub 6-cio godzinne.
 7. Kupując produkt, klient zawiera umowę dotyczącą usługi konsultacji, która zawiera następujące zasady:
  1. Klient zakupując usługę, zakupuje konsultacje ze specjalistą w wybranej ilości godzin.
  2. Szczegółowy zakres konsultacji uzgadniany jest z klientem przed spotkaniem, tak aby każda ze stron miała czas na przygotowanie odpowiednio tematów.
  3. Ustalany jest termin konsultacji dogodny dla każdej ze stron.
  4. W konsultacjach może uczestniczyć max 5 osób.
  5. Konsultacje odbywają się w siedzibie Organizatora, tj. w PCC Polska, ul. Kościerzyńska 10, Wrocław
  6. Na wniosek Usługobiorcy konsultacje mogą odbyć się w innej lokalizacji, po uprzednich ustaleniach.
 8. Po ustaleniu terminu konsultacji, ich odwołanie/przeniesienie terminu może odbyć się najpóźniej na 7 dni przed konsultacjami.
 9. Umówienie się na konsultacje jest możliwe po uprzednim opłaceniu wybranego pakietu godzinowego, podczas konsultacji klient może przedłużyć konsultacje, jednak odbywa się to po uprzedniej zgodzie na wystawienie faktury, 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 10. W razie nieodwołania i niestawienia się klienta na konsultacje, uznaje się, że konsultacje odbyły się, a zapłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 11. Po konsultacjach podpisywany jest protokół, który jest podstawą do potwierdzenia wykonania usługi.
 12. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997

 

V. REGULAMIN ORGANIZACJI PŁATNYCH WEBINARIÓW NA ŻĄDANIE I TERMINOWYCH

 1. Webinaria organizowane są przez firmę PCC Polska T. Jarmuszczak Sp. J. z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Oferta oraz terminy organizowanych webinariów dostępne są na stronie internetowej https://szkolenia.pccpolska.pl/webinary/
 3. Zapisy/zakup webinariów są przyjmowane za pośrednictwem ww. strony internetowej.
 4. Organizator w swojej ofercie udostępnia webinaria, tzw. na żądanie oraz dostępne w określonym czasie.
 5. Uczestnikiem webinarium na żądanie może być każda osoba, która wniesie pełną opłatę za szkolenie 7 dni przed datą jego rozpoczęcia. Niedokonanie płatności w tym terminie może skutkować skreśleniem z listy uczestników szkolenia. Odstępstwo od ww. terminu możliwe jest po indywidualnych ustaleniach.
 6. Proces zgłoszenia na szkolenie. Aby zapisać uczestnika/ów na szkolenie należy zarejestrować konto na szkolenia.pccpolska.pl. Następnie wybrać szkolenia i terminy. Podać dane uczestników. Wybrać formę płatności z dostępnej listy i zamówić szkolenie.
 7. Po zrealizowaniu zamówienia uczestnik otrzymuje, na wcześniej wskazany adres e-mail, kod do danego webinarium.
 8. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem szkolenia.
 9. Zgłoszony uczestnik ma prawo odwołać swoje zgłoszenie na poniższych warunkach:
  • Na 7 dni przed rozpoczęciem kursu otrzymuje zwrot 100% wpłaconej kwoty
  • Na 6-5 dni przed 50% kwoty
  • Na 4-1 dni przed wpłacona kwota nie podlega zwrotowi
 10. Uczestnik odwołuje zgłoszenie w formie pisemnej na e-mail: szkolenia@pccpolska.pl, Złożona rezygnacja będzie skuteczna dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji przez Organizatora. Potwierdzenie zostanie przesłane do uczestnika e-mailem.
 11. Brak złożenia pisemnej rezygnacji lub dokonanie jej po upływie wskazanego terminu skutkuje koniecznością dokonania pełnej płatności za uczestnictwo w webinarze.
 12. W przypadku nieobecności uczestnika w webinarze, opłata nie będzie zwracana. Istnieje możliwość oddelegowania innej osoby w miejsce uczestnika, który nie może być obecny na webinarze. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie zgody organizatora webinaru.
 13. W przypadku indywidulanych ustaleń odnośnie płatności za webinar, klienta obowiązują wszystkie ustalenia regulaminu webinaru.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania webinaru nie później niż 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W przypadku odwołania warsztatu z winy Organizatora, uczestnicy, którzy dokonali już płatności, otrzymają zwrot pełnej kwoty na wskazany przez uczestnika rachunek.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu webinaru w przypadku:
  • Niewystarczającej liczby osób do przeprowadzenia kursu,
  • Zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od organizatora
   • W ww. przypadku zostanie ustalony kolejny termin, o którym niezwłocznie poinformujemy. W takiej sytuacji uczestnik ma prawo de rezygnacji i zwrotu pełnej kwoty.
 16. Uczestnik, który korzysta z webinaru na żądanie, ma prawo do jego odwołania/przeniesienia terminu najpóźniej na 7 dni przed planowanym webinarem.
 17. Webinary podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.
 18. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997

 

VI. REGULAMIN ORGANIZACJI BEZPŁATNYCH WEBINARIÓW NA ŻĄDANIE I TERMINOWYCH.

 1. Webinary organizowane są przez firmę PCC Polska T. Jarmuszczak Sp. J. z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa i udział w webinarze jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest dokonanie pisemnego zgłoszenia poprzez dodanie webinaru do koszyka i wypełnienie danych.
 3. Jedna osoba może zarejestrować się tylko na jeden wybrany webinar i tylko na jedną grupę.
 4. Ilość miejsc na webinar jest ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestnika na webinar decyduje firma PCC Polska.
 5. Organizator może nie przyjąć zgłoszenia na webinar bez podania przyczyny.
 6. Każdy uczestnik, który zgłosi swój udział w webinarze zostanie poinformowany (drogą e-mail, lub telefonicznie), czy jego zgłoszenie zostało przyjęte i czy został zarejestrowany na warsztaty.
 7. Rezygnacja zarejestrowanego uczestnika z udziału w webinarze możliwa jest najpóźniej na 4 dni przed terminem.
 8. Nieobecność lub rezygnacja w późniejszym terminie skutkuje obciążeniem uczestnika kosztami organizacji webinaru – kwotą 300 zł netto.
 9. Organizator może zdecydować o przesunięciu terminów webinaru, informując o tym wszystkich zarejestrowanych uczestników nie później niż na 4 dni przed rozpoczęciem webinaru.
 10. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
 11. W przypadku bezpłatnego webinaru, jedna osoba może zarejestrować się tylko na jeden wybrany webinar i tylko na jedną grupę.
 12. Ilość miejsc na bezpłatne webinary jest ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestnika na warsztaty decyduje firma PCC Polska.
 13. Organizator może nie przyjąć zgłoszenia na webinar bez podania przyczyny.
 14. Każdy uczestnik, który zgłosi swój udział w webinarze zostanie poinformowany (drogą e-mail, lub telefonicznie), czy jego zgłoszenie zostało przyjęte i czy został zarejestrowany na webinar.
 15. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997

 

VII. REGULAMIN CERTYFIKACJI

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w egzaminie certyfikacji organizowanych przez firmę PCC POLSKA (dalej zwaną Organizatorem).
 2. Oferta oraz terminy certyfikacji dostępne są na stronie internetowej https://szkolenia.pccpolska.pl
 3. Zapisy/zakup szkoleń są przyjmowane za pośrednictwem ww. strony internetowej
 4. Uczestnikiem certyfikacji może być każda osoba, która wniesie pełną opłatę za certyfikację 7 dni przed datą jej rozpoczęcia. Niedokonanie płatności w tym terminie może skutkować skreśleniem z listy uczestników. Odstępstwo od ww. terminu możliwe jest po indywidualnych ustaleniach.
 5. Proces zgłoszenia na certyfikację. Aby zapisać uczestnika/ów na certyfikację należy zarejestrować konto na szkolenia.pccpolska.pl. Następnie wybrać szkolenia i terminy. Podać dane uczestników. Wybrać formę płatności z dostępnej listy i zamówić szkolenie.
 6. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem certyfikacji.
 7. Płatności za certyfikację przyjmowane są jedynie za pośrednictwem przelewu bankowego na konto firmy Organizatora. Klient wnosi opłatę za szkolenie na podstawie wygenerowanej faktury proforma, bądź poprzez szybkie przelewy – serwis PRZELEWY24.
 8. O uczestnictwie w certyfikacji decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń oraz wniesienie opłaty.
 9. W cenę szkolenia wliczone są: dostęp do stanowiska komputerowego z oprogramowaniem na czas trwania egzaminu, po pozytywnym wyniku wydruk Certyfikatu.
 10. Zgłoszony uczestnik ma prawo odwołać swoje zgłoszenie na poniższych warunkach:
  • Na 5 dni przed rozpoczęciem kursu otrzymuje zwrot 100% wpłaconej kwoty, w innym przypadku może przełożyć bezpłatnie na inny termin.
  • Uczestnik odwołuje zgłoszenie w formie pisemnej na e-mail: szkolenia@pccpolska.pl. Złożona rezygnacja będzie skuteczna dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji przez Organizatora. Potwierdzenie zostanie przesłane do uczestnika e-mailem.
 11. Brak złożenia pisemnej rezygnacji lub dokonanie jej po upływie wskazanego terminu skutkuje koniecznością dokonania pełnej płatności za egzamin.
 12. W przypadku nieobecności uczestnika na egzaminie, opłata nie będzie zwracana.
 13. W przypadku indywidulanych ustaleń odnośnie płatności za egzamin, klienta obowiązują wszystkie ustalenia regulaminu certyfikacji.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania egzaminu nie później niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W przypadku odwołania egzaminu z winy Organizatora, uczestnicy, którzy dokonali już płatności, otrzymają zwrot pełnej kwoty na wskazany przez uczestnika rachunek.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu egzaminu w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od organizatora
   • W ww. przypadku zostanie ustalony kolejny termin, o którym niezwłocznie poinformujemy. W takiej sytuacji uczestnik ma prawo de rezygnacji i zwrotu pełnej kwoty.
 16. Certyfikacja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.
Oprogramowanie CAD i 3D

Potrzebujesz oprogramowania?

Zapoznaj się z pełną ofertą naszych programów (AutoCAD, Inventor czy 3Ds Max) i sprzętu.
Odwiedź nasz sklep