W artykule prezentujemy przebieg naszego piątego Case Study z klientem – tym razem pomogliśmy konstruktorom z branży gazowniczej uzupełnić wiedzę o możliwościach i funkcjach ostatnich wersji programu Inventor.

INFORMACJE O KLIENCIE

Branża: gazownicza.
Główne obszary działalności: konstrukcje rurowe, konstrukcje rurowe, stacje gazowe, armatura gazownicza.

Jakis czas temu zgłosił się do nas klient z branży gazowniczej działający na rynku gazu ziemnego, biogazu, CNG, LNG i wodoru, który chciałby poznać nowe własności pracy w Inventorze i nowe funkcje kilku ostatnich wersji tego oprogramowania, przyspieszające pracę pod kątem projektowania instalacji rurowych.


WYZWANIA

Klient miał konketne oczekiwania tematów konsultacji, obejmujące bardzo szeroka tematykę, w szczególności:

 • Omówienie nowości w programie Autodesk Inventor wersji 2020-2023 z uwzględnieniem specyfiki prac klienta.
 • Nowe narzędzia, które mogłyby ułatwić pracę konstruktorów przy projektach wyposażenia przemysłowego.
 • Praca na dużych projektach, zwiększenie wydajności przy projektach kompletnych stacji gazowych.
 • Uproszczenia zespołów w Inventor, zmniejszenie wielkości plików STEP, zapis do formatu IFC.
 • stany plików i zespołów w Inventor, tworzenie wariantów wyrobów.
 • Stan wiązań w przeglądarce zespołu.
 • Szybsze i sprawniejsze tworzenie wiązań w elementach typu rura-kołnierz w programie Inventor.
 • Tworzenie konfiguracji elementów typu rura – kołnierz.
 • Tworzenie konstrukcji blachowych w programie Inventor,
 • Projektowanie konstrukcji ramowych za pomocą generatora ram w programie Inventor.

Klientowi zależało na konsultacjach w zakresie tworzenia i pracy z biblioteki elementów zakupowych, wypełnianiu pół iProperties i używania elementów w projektach.

Konstruktorzy chcieli wiedzieć, w jaki sposób można wykorzystać stany plików do stworzenia dokumentacji technicznej dla odlewanych elementów poddawanych obróbce skrawaniem.

Ponadto do omówienia były:

 • Poprawna praca z tabelką zestawieniową na rysunku,
 • rezygnacja zręcznej edycji pól tabeli w rysunku,
 • eliminacja błędów wynikających z ręcznej edycji listy części,
 • przejście do zarządzania lista części z poziomu zespołu – Zestawienie komponentów.

 

Autodesk-Inventor-tubes-pipe


ROZWIĄZANIE

Aby zapoznać pracowników naszego klienta z nowościami aż czterech wesji oprogramowania Inventor, zaplanowaliśmy profesjonalną jednodniową sesję warsztatową dla wszystkich zainteresowanych. Całodzienna prezentacja nowości przepleciona została przykładami zastosowania poszczególnych funkcji i narzędzi programu Inventor w *projektach klienta. Każda część miała swój czas na dyskusje.

Wśród nowości programu Inventor najwięcej czasu poświęciliśmy następującym tematom:

 1. Stan modelu w części umożliwiający przedstawienie tego samego pliku ipt z różnymi opisami.
 2. Generatora ram – nowe możliwości, ulepszone wstawiania i pozycjonowanie elementów, rozwiązanie problemu z błędnym aktualizowaniem ram po ich skopiowaniu.
 3. Narzędzie UnWrap dla blach nierozwijalnych z możliwością eksportu do dxf.
 4. Inventor Read Only – Inventor do przeglądania dokumentacji bez konieczności posiadania licencji np.; produkcja, zakupy, montaż.
 5. Znacznik jako sposób oznaczania i identyfikacji elementów.
 6. Rysunki – Widoki rysunkowe i tabelki zestawieniowe na rysunkach, konfiguracja, filtrowanie elementów.
 7. Oznaczanie stanu wiązań na drzewku w zespole.
 8. Czyszczenie modelu z niewykorzystanych szkiców i elementów konstrukcyjnych.
 9. iLogic jako narzędzie umożliwiające szybkie aktualizację właściwości iProeprty.
 10. Duże projekty – upraszczanie komponentów, upraszczanie części wielobryłowych,
 11. Zastosowanie narzędzia powłoka do tworzenia uproszczonych reprezentacji zespołów.
 12. Dobra praktyki – duże zespoły na przykładzie tworzenie kompletnych projektów stacji gazowych
 13. Wymiana danych – tworzenie modeli IFC.


REZULTATY

Konstruktorzy w krótkim czasie uzupełnili swoją wiedzę o funkcjonalności Autodesk Inventor, które istotnie przyspieszą i ułatwią im pracę.  Otrzymali wskazówki od ekspertów jak należy korzytać z poszczególnych narzędzzi. Podczas konsultacji z programu Inventor wraz z uczestnikami wykonaliśmy dwa przykładowe zadania:

1. Tworzenie wiązań w elementach typu rura – kołnierz, tworzenie konfiguracji elementów typu rura – kołnierz

Pokazaliśmy przykłady szybkiego dopasowywania rur do położenia pomiędzy kołnierzami za pomocą adaptacyjności i więzów + iLogic aktualizujący iProperty (różne kombinacje). Rozwiązanie takie znacznie ułatwi i przyśpieszy pracę konstruktorom.

2. Stany modelu – stworzenie wariantów zaworów

Stworzyliśmy konfigurację wariantów projektów zaworów z podziałem na średnice nominalną, ciśnienie, rodzaj zamknięcia. Zostały uzupełnione dane iProperties każdego z wariantów, aby po wybraniu konfiguracji dane w tabelce zestawieniowej wypełniały się samoczynnie.

 

Po spotkaniu wiele elementów z prezentacji zostało wdrożonych do codziennej pracy. Od chwili przejścia na wersje 2023 znacznie poprawiła się wydajność pracy z dużymi zespołami, konstruktorzy nie oczekują już na reakcję komputera i np. wygenerowanie całego layoutu stacji na rysunku 2D. Dodatkowo ustaliliśmy tematy na kolejne konsultacje, które obejmowałyby:

 1. Wizytę w siedzibie klienta: przejście po kolei przez wszystkie stanowiska konstruktorskie, sprawdzenie działania programu z pytaniami do każdego z użytkownika Inventora.
 2. Szkolenie z podstaw automatyzacji pracy przez Inventor iLogic:
  – zapoznanie wszystkich konstruktorów z podstawami funkcjonalności,
  – zaawansowane szkolenie z programowania iLogic dla wybranych osób,
 3. Aktualizację narzędzia do eksportu PDF/DWG.
 4. Omówienie narzędzia do kopiowania projektów w celu powtórnego wykorzystania.

 

Masz podobne problemy? Chcesz przyśpieszyć  procesy projektowe w firmie?

Oprogramowanie CAD i 3D

Potrzebujesz oprogramowania?

Zapoznaj się z pełną ofertą naszych programów (AutoCAD, Inventor czy 3Ds Max) i sprzętu.
Odwiedź nasz sklep